11.10.2022

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Две могили ще проведе заседание на 17.10.2022г от 16:00ч

05.05.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Две могили ще проведе заседание на 05.05.2021г от 17:30ч

20.04.2020

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Две могили ще проведе заседание на 21.04.2020г от 17.00ч

06.04.2020

Съобщение

Във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването г-н Ананиев, издадена на основание чл. 63 от Закона за здравето, и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение  и препоръките на Националния оперативен щаб, с оглед предприемане на мерки за борба с COVID-19 Общинска избирателна комисия - Две могили уведомява, че приема входящата си кореспонденция по електронен път на електронната поща на ОИК - Две могили: [email protected]

С оглед опазването на живота и здравето на членовете на Общинска избирателна комисия - Две могили и указания дадени от Централна избирателна комисия - София, комисията ще провежда заседания само в неотложни случаи, когато трябва да се спазват преклузивни срокове до отмяна на извънредното положение в страната или промяна на ситуацията.

 

18.02.2020

Съобщение

На 18.02.2020г от 17:00ч ще бъде проведено заседание на Общинска избирателна комисия - Две могили.

02.11.2019

ВАЖНО ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЗАСТЪПНИЦИ И УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

В изборите за кмет на община и за кметове на кметства: Батишница, Бъзовец и Кацелово на територията на Община Две могили, които ще се проведат на 03.11.2019г. (НЕДЕЛЯ), право да присъстват в секционните избирателни комисии имат САМО застъпници и упълномощени представители на кандидатските листи, участващи в съответния избор:

 1. За КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ - във всички секционни комисии на територията на Община Две могили - застъпници и упълномощени представители на:
  • ПП ГЕРБ
  • ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ
 2. За КМЕТ НА КМЕТСТВО БАТИШНИЦА- застъпници и упълномощени представители на:
  • ПП ГЕРБ
  • партия Движение за права и свободи - ДПС
 3. За КМЕТ НА КМЕТСТВО БЪЗОВЕЦ - застъпници и упълномощени представители на:
  • Коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
  • ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ
 4. За КМЕТ НА КМЕТСТВО КАЦЕЛОВО - застъпници и упълномощени представители на:
  1. ПП ГЕРБ
  2. ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

Регистрираните застъпници и обявените за упълномощени представители на политическите сили, регистрирани преди първия тур на изборите, запазват статута си и за втория тур, но само ако са регистрирани като застъпници на допуснатия до втори тур кандидат за кмет или обявени за представители на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, издигнали кандидата.

В противен случай не могат да присъстват в секциите на втория тур и да се ползват с другите права, произтичащи от това им качество.

Кандидатите, отпаднали от първия тур, също не могат да присъстват в секционните избирателни комисии.

 

01.11.2019

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ И ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ НА 02 НОЕМВРИ 2019г ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ВТОРИ ТУР ЗА КМЕТОВЕ

СЕКЦИЯ № Населено място дата час
180800015 с. Широково 2.11.2019 14,30 ч.
180800014 с. Чилнов 2.11.2019 15,00 ч.
180800012 с. Острица 2.11.2019 15,30 ч.
180800009 с. Каран Върбовка 2.11.2019 16,00 ч.
180800010 с. Кацелово 2.11.2019 16,30 ч.
       
СЕКЦИЯ № Населено място дата час
180800007 с. Батишница 2.11.2019 14,30 ч.
180800008 с. Бъзовец 2.11.2019 15,00 ч.
180800006 с. Баниска 2.11.2019 15,30 ч.
180800011 с. Могилино 2.11.2019 16,00 ч.
180800013 с. Помен 2.11.2019 16,30 ч.
       
       
СЕКЦИЯ № Населено място дата час
180800001 гр. Две могили; Автогара 2.11.2019 14,45 ч.
180800002 гр. Две могили; къща офис „МИГ – ЛИДЕР” 2.11.2019 15,15 ч.
180800003 гр. Две могили; Читалище 2.11.2019 15,45 ч.
180800004 гр. Две могили; Поликлиника 2.11.2019 16,15 ч.
180800005 гр. Две могили; Клуб на пенсионера 2.11.2019 16,45 ч.
180800016 ПСИК, бул.”България” № 84, партер 2.11.2019 17,15 ч.
27.10.2019

Съобщение

Телефонен номер на ОИК Две могили за приемане на сигнали в изборния ден във връзка с нарушения на изборния процес - 0890 406 328

21.10.2019

График за предаване на избирателни списъци и изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии в община Две могили на 26 октомври 2019 г. за провеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

СЕКЦИЯ №

Населено място

дата

час

180800015

с. Широково

26.10.19 г.

14,30 ч.

180800014

с. Чилнов

26.10.19 г.

15,00 ч.

180800012

с. Острица

26.10.19 г.

15,30 ч.

180800009

с. Каран Върбовка

26.10.19 г.

16,00 ч.

180800010

с. Кацелово

26.10.19 г.

16,30 ч.

 

СЕКЦИЯ №

Населено място

дата

час

180800007

с. Батишница

26.10.19 г.

14,30 ч.

180800008

с. Бъзовец

26.10.19 г.

15,00 ч.

180800006

с. Баниска

26.10.19 г.

15,30 ч.

180800011

с. Могилино

26.10.19 г.

16,00 ч.

180800013

с. Помен

26.10.19 г.

16,30 ч.


 

СЕКЦИЯ №

Населено място

дата

час

180800001

гр. Две могили; Автогара

26.10.19 г.

14,45 ч.

180800002

гр. Две могили; къща офис „МИГ – ЛИДЕР”

26.10.19 г.

15,15 ч.

180800003

гр. Две могили; Читалище

26.10.19 г.

15,45 ч.

180800004

гр. Две могили; Поликлиника

26.10.19 г.

16,15 ч.

180800005

гр. Две могили; Клуб на пенсионера

26.10.19 г.

16,45 ч.

180800016

ПСИК, бул.”България” № 84, партер

26.10.19 г.

17,15 ч.

 

19.10.2019

Съобщение

МЕРКИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

ОИК Две могили, Ви уведомява, че в Община Две могили са взети следните мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването, както и за достъп на лица със специфични подребности да гласуват:

1. Избирателна секция № 180800001 в Автогара, гр. Две могили, ул. Н.Й.Вапцаров" №1

2. Заявки за оказване на помощ ще се приемат на следния телефон: 08141 9203 и 08141 9205; 9207 и адрес: община Две могили, гр. Две могили, обл. Русе, бул. "България" №84 от 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г./вкл./ от 08,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч., на 26.10.2019 г. - от 13,00 ч. до 18,00 ч. и на 27.10.2019 г. от 07,00 ч. до 20,00 ч. 

17.10.2019

Съобщение

      ДО

      МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ

       ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

       В 44-ТО НС 

       

 

       Уведомяваме Ви, че на 19 октомври 2019 г. /СЪБОТА/ от 10:00 часа в ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ" ГР. ДВЕ МОГИЛИ /СТОЛ НА СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"/ ще се проведе обучение от Общинска избирателна комисия гр.Две могили на секционните избирателни комисии в Община Две могили във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове  на 27 октомври 2019 г.

08.10.2019

ОДОБРЕНИ ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ИЗБОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019г. В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

25.09.2019

ДО ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019Г

Общинска избирателна комисия - Две могили, определи чрез самостоятелен жребий поредността за участие в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на партиите и коалициите регистрирали в ОИК-Две могили поне един кандидат за общински съветник или за кмет, както следва:

 1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
 2. ПП АТАКА
 3. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
 4. Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“
 5. ВОЛЯ
 6. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“
 7. ПП ГЕРБ
 8. ДВИЖЕНИЕ 21
 9. „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
 10. Движение за права и свободи – ДПС
24.09.2019

ДО ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019Г

Общинска избирателна комисия - Две могили ще проведе процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ.

Тегленето на жребия ще се проведе на 25 септември 2019 г. от 15:00 часа в гр.  Две могили, бул. България 84 /в сградата на ОИК-Две могили/

11.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Във връзка с регистрацията на кандидатските листи в ОИК, съгласно т.18.1 от Решение № 943-МИ /02.09.2019г. на ЦИК, предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат.

Прилагаме образец на предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници  за технически носител, който може да се използва от партиите и коалициите.

https://cik.is-bg.net/upload/94357/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%9E%D0%A1+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%B2+%D0%9E%D0%98%D0%9A+-+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+11.09.2019.xlsx

10.09.2019

До жителите на община Две могили

ОИК Две могили уведомява, че в следните населени места ще се произведат избори за кметове на кметства на 27.10.2019г.

 1. с. Баниска
 2. с. Батишница
 3. с. Бъзовец
 4. с. Кацелово
 5. с. Помен
 6. с. Чилнов
10.09.2019

Заседание на ОИК Две могили

На 10.09.2019г. в 15:30 часа ОИК Две могили  ще проведе заседание.

07.09.2019

Заседание на ОИК Две могили

ОИК Две могили ще проведе заседание на 08.09.2019г от 10:00 часа. 

04.09.2019

Работно време на ОИК - ДВЕ МОГИЛИ

Общинска избирателна комисия Две могили е с работно време всеки ден от 09,00 до 17,00ч на адрес: гр. Две могили, бул. България 84 в сградата на Община Две могили, входа откъм ул. Кирил и Методий.

На 09 септември 2019г Общинска избирателна комисия Две могили започва приемането на заявления за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

Приемането ще се извършва всеки ден от 09.00 до 18.00ч. като крайния срок за приемане на заявления е 18,00ч на 16 септември 2019г и се извършва по реда на Решение № 936-МИ / 02.09.2019г

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 170-МИ / 04.11.2022

  относно: Заявление от Велко Иванов Иванов за отказ да бъде избран за общински съветник от листата на Политическа партия Съюз на демократичните сили

 • № 169-МИ / 27.10.2022

  относно: Заявление от Цветелин Райков Райков за отказ да бъде избран за общински съветник от листата на Политическа партия Съюз на демократичните сили

 • № 168-МИ / 17.10.2022

  относно: Заявление от Йордан Тодоров Йорданов за отказ да бъде избран за общински съветник от листата на Политическа партия Съюз на демократичните сили

всички решения