Общинска избирателна комисия Две могили


РЕШЕНИЕ
№ 120-МИ
Две могили, 06.11.2023

ОТНОСНО: НЯМА ИЗБРАН КМЕТ на КМЕТСТВО МОГИЛИНО

Днес, 06.11.2023г., в 01:30ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 ал. 6 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

   НЯМА ИЗБРАН КМЕТ на КМЕТСТВО МОГИЛИНО, област РУСЕ на втори тур

      ПОРАДИ ПОЛУЧЕНИ РАВНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ, КАКТО СЛЕДВА

 

                                  АНЕЛИЯ РАДКОВА АЛЕКСАНДРОВА

(собствено, бащино и фамилно име)

 

                                                 ЕГН  ************,                                  издигнат от партия ВЪЗРАЖДАНЕ

                                           (наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

Получила 39 действителни гласове.

 

                                         КАМЕН  ИЛИЕВ  РАЕВ

(собствено, бащино и фамилно име)

 

                                                  ЕГН  ************,                                   издигнат от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

                                           (наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

Получил 39 действителни гласове.

 

            Решението на Общинска избирателна комисия да се изпрати незабавно в ЦИК.

            Решението на Общинска избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите за общински съветници подлежи на оспорване пред  Административен съд град Русе  в 7-дневен срок от обявяването на решението по реда на чл. 459 от ИК.

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

Председател: Анелия Недкова Петрова

Секретар: Теодор Данаилов Ненов

* Публикувано на 06.11.2023 в 02:24 часа

Календар

Решения

всички решения