02.11.2023

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ВТОРИ ТУР НА 05.11.2023Г

 

СЕКЦИЯ №

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

ЧАС

180800015

с. Широково

04.11.2023 г.

14,30 ч.

180800014

с. Чилнов

04.11.2023 г.

15,00 ч.

180800012

с. Острица

04.11.2023 г.

15,30 ч.

180800009

с. Каран Върбовка

04.11.2023 г.

16,00 ч.

180800010

с. Кацелово

04.11.2023 г.

16,30 ч.

 

 

СЕКЦИЯ №

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

ЧАС

180800007

с. Батишница

04.11.2023 г.

14,30 ч.

180800008

с. Бъзовец

04.11.2023 г.

15,00 ч.

180800006

с. Баниска

04.11.2023 г.

15,30 ч.

180800011

с. Могилино

04.11.2023 г.

16,00 ч.

180800013

с. Помен

04.11.2023 г.

16,30 ч.

 

СЕКЦИЯ №

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

ЧАС

180800001

гр. Две могили; Автогара

04.11.2023 г.

14,45 ч.

180800002

гр. Две могили; офис „МИГ-ЛИДЕР”

04.11.2023 г.

15,15 ч.

180800003

гр. Две могили; Читалище

04.11.2023 г.

15,45 ч.

180800004

гр. Две могили; Поликлиника

04.11.2023 г.

16,15 ч.

180800005

гр. Две могили; Клуб на пенсионера

04.11.2023 г.

16,45 ч.

180800016

ПСИК, бул. „България“ № 84, партер общинска администрация

04.11.2023 г.

17,10 ч.

01.11.2023

ОДОБРЕНИ ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТОВЕ НА 2-РИ ТУР НА 05.11.2023 Г.ие

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

24.10.2023

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

Г Р А Ф И К

 

за предаване на избирателни списъци и изборните книжа и материали

на секционните избирателни комисии в община Две могили

на 28 октомври 2023 г. за провеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

 

 

СЕКЦИЯ №

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

ЧАС

180800015

с. Широково

28.10.2023 г.

14,30 ч.

180800014

с. Чилнов

28.10.2023 г.

15,00 ч.

180800012

с. Острица

28.10.2023 г.

15,30 ч.

180800009

с. Каран Върбовка

28.10.2023 г.

16,00 ч.

180800010

с. Кацелово

28.10.2023 г.

16,30 ч.

 

 

СЕКЦИЯ №

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

ЧАС

180800007

с. Батишница

28.10.2023 г.

14,30 ч.

180800008

с. Бъзовец

28.10.2023 г.

15,00 ч.

180800006

с. Баниска

28.10.2023 г.

15,30 ч.

180800011

с. Могилино

28.10.2023 г.

16,00 ч.

180800013

с. Помен

28.10.2023 г.

16,30 ч.

 

СЕКЦИЯ №

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

ЧАС

180800001

гр. Две могили; Автогара

28.10.2023 г.

14,45 ч.

180800002

гр. Две могили; офис „МИГ-ЛИДЕР”

28.10.2023 г.

15,15 ч.

180800003

гр. Две могили; Читалище

28.10.2023 г.

15,45 ч.

180800004

гр. Две могили; Поликлиника

28.10.2023 г.

16,15 ч.

180800005

гр. Две могили; Клуб на пенсионера

28.10.2023 г.

16,45 ч.

180800016

ПСИК, бул. „България“ № 84, партер общинска администрация

28.10.2023 г.

17,10 ч.

24.10.2023

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА МАШИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ

  ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА СУЕМГ НА СИК ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ЗА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29.10.2023 Г.  
           
           
АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ БР. СУЕМГ НОМЕР НА СИК 28.10.2023 г./ час  29.10.2023 г. / час
1. ул. "Трети март" №2, Читалище, с. Кацелово 1 180800010 17:20 20:00:00
2. ул. "Шипка" №3, офис "МИГ ЛИДЕР Две могили Иваново", гр. Две могили 1 180800002 12:50 00:40:00
3. пл. "Филип Тотю" №1, Читалище, гр. Две могили 1 180800003 13:00 00:30:00
4. ул. "Филип Тотю" №16, Клуб на пенсионера, гр. Две могили 1 180800005 13:10 00:20:00
5. ул. "Христо Ботев" №19, Бивша поликлиника, гр. Две могили 1 180800004 13:20 00:10:00
6. ул. "Н. Й. Вапцаров" №1, Автогара, гр. Две могили 1 180800001 13:30 00:00:00
7. ул. "Дунав" №36, Клуб на пенсионера, с. Батишница 1 180800007 13:45 23:45:00
8. ул. "Георги Димитров" №103, Читалище, с. Бъзовец 1 180800008 14:00 23:30:00
9. ул. "Георги Димитров" №17А, Читалище, с. Чилнов 1 180800014 14:10 23:20:00
10. ул. "Баниски Лом" №70, Читалище, с. Баниска 1 180800006 14:25 23:05:00
23.10.2023

ДЕМО МАШИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ

Уведомяваме ви, че на 24 октомври 2023г на територията на Община Две могили ще бъдат предоставени 2 броя Демо машини за гласуване.

За жителите на гр. Две могили машината ще бъде на разположение от 10:30 - 17:00ч в ОИК - Две могили на адрес: гр. Две могили, бул. България 92

За жителите на кметствата, в които ще има гласуване с машина, ще бъде на разположение пред сградите на кметствата по следния график:

10:30 - Батишница

11:30 - Бъзовец

12:30 - Баниска

13:30 - Чилнов

14:30 - Кацелово

19.10.2023

ОБУЧЕНИЕ НА СИК

 

      Уведомяваме Ви, че на 21 октомври 2023 г. /СЪБОТА/ от 11:00 часа в ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ" ГР. ДВЕ МОГИЛИ /СТОЛ НА СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"/ ще се проведе присъствено обучение от Общинска избирателна комисия гр. Две могили на членовете на СИК/ПСИК на територията на  Община Две могили във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове  на 29 октомври 2023 г.

17.10.2023

ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ ЗА РАБОТА С МАШИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ

Общинска избирателна комисия - Две могили уведомява всички членове на СИК на територията на общината, че могат да участват в дистанционно обучение посредством Microsoft Teams, организирано от „Сиела норма“ АД за работа с машини за гласуване.

Обучението ще се извърши на следните дати:

 

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 315 301 573 022 

Passcode: 4wopM2 

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 304 252 57 

Passcode: JdAVzD 

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 390 211 947 905 

Passcode: PLbw9d 

 

 

13.10.2023

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

13.10.2023

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА КОМИСИЯ

12.10.2023

Секции за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

МЕРКИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

ОИК Две могили, Ви уведомява, че в Община Две могили са взети следните мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването, както и за достъп на лица със специфични подребности да гласуват:

1. Избирателна секция № 180800001 в Автогара, гр. Две могили, ул. Н.Й.Вапцаров" №1

2. Заявки за оказване на помощ ще се приемат на следния телефон: 08141 3988 и 08141 3999; 9205 и на адрес: община Две могили, гр. Две могили, обл. Русе, бул. "България" №84 от 23.10.2023 г. до 27.10.2023 г./вкл./ от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., на 28.10.2023 г. - от 09:00 ч. до 18:00 ч. и на 29.10.2023 г. от 07:00 ч. до 20:00 ч. 

10.10.2023

ОДОБРЕНИ ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ИЗБОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023Г. В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

18.09.2023

Съобщение

Документите за регистрация на кандидатски листи и кандидати за кметове на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.,се приемат в ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДВЕ МОГИЛИ, всеки календарен ден  от 19.09.2023 г. до 26.09.2023 включително, от 09:00 часа на 19.09.2023г. до 17:00 ч. на 26.09.2023 г. / не по-късно от 32 дни преди изборния ден/.

16.09.2023

Брой на състава и ръководствата на СИК по партии и коалиции

ПАРТИЯ / КОАЛИЦИЯ

ОБЩ БРОЙ МЕСТА В СИК

ОТ ТЯХ В РЪКОВОДСТВОТО НА СИК

КП ГЕРБ-СДС

28

13

КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

26

12

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

17

7

ПП ДПС

16

7

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

15

4

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

15

2

ОБЩО:

117

45

още съобщения

Календар

Решения

всички решения