Състав на ОИК Две могили

Председател

 1. Анелия Недкова Петрова

Зам. председатели

 1. Нихат Османов Яшаров
 2. Розалина Стефанова Асенова-Христова
 3. Станислава Димитрова Начева

Секретар

 1. Теодор Данаилов Ненов

Членове

 1. Венетка Славова Калицова
 2. Галина Георгиева Бобева
 3. Илияна Маринова Петрова
 4. Пенка Христова Манева
 5. Петър Колев Петров
 6. Таня Манолова Илиева

Календар

Решения

всички решения