Общинска избирателна комисия Две могили


РЕШЕНИЕ
№ 118-МИ
Две могили, 06.11.2023

ОТНОСНО: ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на КМЕТСТВО БАТИШНИЦА

Днес, 06.11.2023г., в 01:30ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

       ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на КМЕТСТВО БАТИШНИЦА,   област РУСЕ,

      На втори тур

                                          РЕДЖЕБ  ЮСЕИНОВ  АДЯМОВ

(собствено, бащино и фамилно име)

 

                                                 ЕГН  **********,                                      издигнат от партия Движение за права и свободи - ДПС

                                           (наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

Получил 169 действителни гласове.

 

            Решението на Общинска избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите за общински съветници подлежи на оспорване пред  Административен съд град Русе  в 7-дневен срок от обявяването на решението по реда на чл. 459 от ИК.

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

Председател: Анелия Недкова Петрова

Секретар: Теодор Данаилов Ненов

* Публикувано на 06.11.2023 в 02:18 часа

Календар

Решения

всички решения