Заседания

Заседание от дата 05.11.2023 от 14:15 часа.

Заседание от дата 05.11.2023 от 13:00 часа.

Решения

№ 116-МИ / 05.11.2023

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 146/05.11.2023 г. в 13:19 часа, подадена от ПП „СДС“ – гр. Две могили, чрез Драгомир Драганов до ОИК – Две могили и копие до РУП – Две могили

№ 115-МИ / 05.11.2023

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 145/05.11.2023 г. в 11:59 часа, подадена от ПП „СДС“ – гр. Две могили, чрез Драгомир Драганов до ОИК – Две могили и копие до РУП – Две могили

Календар

Решения

всички решения